Εργασία: Τιμολόγηση του νερού της ύδρευσης- αποχέτευσης της νήσου Λέσβου

 

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα <<Τιμολόγηση του νερού της ύδρευσης- αποχέτευσης της νήσου Λέσβου>>

Ονομάζομαι Θοδωρής-Δημήτρης Βουγιούκας.

Είμαι φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα <<Τιμολόγηση του νερού της ύδρευσης- αποχέτευσης της νήσου Λέσβου>> σας ζητώ να με βοηθήσετε στη συγκέντρωση των πληροφοριών που χρειάζομαι, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερο από 7 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.

Το παρόν ερωτηματολόγιο δεν είναι ονομαστικό και δεν απαιτείται η δήλωση προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ LINK: Τιμολόγηση του νερού της ύδρευσης- αποχέτευσης της νήσου Λέσβου