Πληρώνεται και η Β΄ Διαβροχή της δακοκτονίας στην Λέσβο

Πληρώνεται σήμερα ή Β! διαβροχή της Δακοκτονίας (305.489,42 ευρώ)  για την Λέσβο, μετά από συντονισμένες ενέργειες και δουλειά τόσο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας όσο και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Β.Α..

Πέρυσι η πληρωμή της Α και Β διαβροχής είχε γίνει 18 Νοεμβρίου,  ημερομηνία ικανοποιητική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, για μια νεοεκλεγείσα Περιφερειακή αρχή που έπρεπε να «τρέξει» το θέμα μόλις ανέλαβε. Φέτος  η πρώτη διαβροχή πληρώθηκε 31/7/2020 και η δεύτερη πληρώνεται σήμερα.  Συνολικό ποσό πληρωμών 610.978,84 €.

Κάθε χρόνο προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Γίνεται εφικτό, όχι μόνο γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφο Παναγιώτη Κουφέλο, αλλά και γιατί οι εργαζόμενοι στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις υιοθετούν τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής και δουλεύουν για αυτό. Δημόσια τους ευχαριστούμε!