Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Μαρτίου 2021 η Δημοτική Ενότητα Καλλονής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα Καλλονής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των πλημμυρών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την 28-9-2020.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου είχε υποβάλλει την επομένη της καταστροφής αρμοδίως σχετικό αίτημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία και το προώθησε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έχει ισχύ έως τις 29 Μαρτίου 2021, διάρκειας δηλαδή έξι (6) μηνών.