Μελέτη αξίας 166.213,46 Ευρώ για την Διαχείριση Αποβλήτων Προσφυγικών Ροών της Λέσβου

 

προκηρύσσεται εκπόνηση μελέτης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την, 7 Οκτωβρίου 2020, την απόφαση με την οποία προκηρύσσεται εκπόνηση μελέτης για το έργο «Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων Προσφυγικών Ροών Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 166.213,46 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Ως τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.