Συνεδριάζει την Πέμπτη το περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με 11 θέματα…μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

 

στις 29 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).


ΘΕΜΑ1ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 178 ΤΟΥ Ν. 3852/2010: «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ».

Εισηγήτρια: κ. Αφροδίτη Κουρογένη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)».

Εισηγήτρια: κ. Αφροδίτη Κουρογένη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ » ΧΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ ΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΜΠΗ

Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουγδάνος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ  ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ, ΤΟΥ Α΄ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ  ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76/2017ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.414/22-4-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.414/22-4-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 148.000 €.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.