Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης


Τρία Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ υλοποιούνται τη φετινή σχολική χρονιά στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Το πρώτο έχει τίτλο «Teachers 2.0» και αφορά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών  στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το δεύτερο είναι σχολική σύμπραξη 6 σχολείων  με τίτλο «Green School  Green Future». To θέμα του προγράμματος είναι περιβαλλοντικό και αφορά στη διαχείριση των πόρων με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

Τα δύο παραπάνω προγράμματα πήραν παράταση ενός έτους από την περασμένη χρονιά λόγω της πανδημίας

Το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ έχει τίτλο «Be my Guide» πρόκειται επίσης για σύμπραξη έξι σχολείων με συντονιστικό σχολείο  της σύμπραξης το 4ο Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα αφορά την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε τόπου όπως πολιτιστικά στοιχεία, διατροφή, λαογραφία, τοπικά προϊόντα. Το πρόγραμμα έχει ορίζοντα υλοποίησης τα 3 έτη.

Αρχικά οι δράσεις των προγραμμάτων θα γίνουν αρχικά με εξ αποστάσεως δραστηριότητες, αλλά ευελπιστούμε να λήξει  κάποια στιγμή η πανδημία ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν κινητικότητες μεταξύ των εταίρων.

Παναγιώτης Χατζηλάμπρου
Διευθυντής του 4ου Γυμνασίου Μυτιλήνης