Μίνι ανασχηματισμός στον δήμο Δυτικής Λέσβου


Από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου ανακοινώνεται η νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής (2020-2021), η θητεία της οποίας θα έχει διάρκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται ως εξής:  
                    
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

1. . ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
-Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. IOΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ
– Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας- Δημόσιας Υγείας και Διοικητικών Υπηρεσιών
3. ΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
4. ΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
5. ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ
– Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
6. ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
– Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
7. ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
– Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Περιουσίας του Δήμου
8. ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
– Αντιδήμαρχος Πολιτισμού- Νεότητας και Εθελοντισμού
9. ΒΑΤΗ ΜΑΡΙΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
– Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων