Παράταση στην τακτοποίηση των αυθαίρετων και στις δηλώσεις κτηματολογίου ζητά το ΤΕΕ Β. Αιγαίου

Επιστολή προς τους αρμοδίους

ΠΡΟΣ:            1.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

                                    κ. Κωστή Χατζηδάκη

                                    Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

                                    τηλ. 2131513870

                                    email: secmin@ypen.gr

            ΚΟΙΝ              1.  Βουλευτές Λέσβου.

κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής

κ Ιωάννη Μπουρνού

κα. Μαρία Κομνηνάκα

                                    2.  Βουλετή Σάμου

κ. Στεφανάδη Χριστόδουλο

                                    3.  Βουλευτές Χίου

κ. Μηταράκη Παναγιώτη, Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου

κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα

                                    4.  ΜΜΕ ΛΕΣΒΟΥ (Ως Δελτίο Τύπου)

                       

Θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμιών για αυθαίρετα και υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα BAΑιγαίου, γίνεται καθημερινά αποδέκτης της αγανάκτησης και των παραπόνων συναδέλφων μηχανικών, δεδομένης της δυσκολίας που αυτοί αντιμετωπίζουν στο να φέρουν εις πέρας εμπρόθεσμα τις υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων που αναλαμβάνουν, ενώ παράλληλα, προβληματική αποδεικνύεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων στο κτηματολόγιο. Επιπλέον με την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα μας – εν μέσω της πανδημίας του covid-19- και με αυτήν να είναι ήδη στο δεύτερο κύμα της, τόσο οι συνάδελφοι όσο και οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να προβούν σε εργασίες και ενέργειες ένταξης ή και ολοκλήρωσης διαδικασιών εντός των ήδη θεσμοθετημένων προθεσμιών, οι οποίες λόγω και της παρούσας συγκυρίας, πρέπει να παραταθούν, κατά την εκτίμησή μας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020, όπου πιθανότατα μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία και ανάλογα της εξέλιξης της πανδημίας, ενδέχεται να επηρεάζεται λιγότερο η καθημερινή δραστηριότητα πολιτών και μηχανικών. Επιπρόσθετα, τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, προφανώς λόγω αυξημένου φόρτου, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την ολοκλήρωση των εργασιών. Τέλος, οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει το νησί της Λέσβου αναφορικά με το μεταναστευτικό και οι οποίες το κατέστησαν σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» επιτείνουν την προεκτεθείσα κατάσταση, ακόμα περισσότερο. Είναι φανερό όλα τα παραπάνω αφορούν παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνονται οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες.

 Στο παραπάνω πνεύμα, εισηγούμαστε τα εξής:

 1. Παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2020, της δυνατότητας υπαγωγής στον ν. 4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα ισχύοντα και χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

2. Ανάλογη τουλάχιστον παράταση στην ανάρτηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν.4178/2013 κατηγορίας 5, που η καταληκτική ημερομηνία σήμερα είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

3. Ανάλογη παράταση της σχετικής υποχρέωσης ανάρτησης δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν. 4495/17

4. Εξάμηνη παράταση της ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών της 1ης ομάδας δηλώσεων του Ν.4178/2013 που λήγουν στις 8 Νοεμβρίου 2020 με ταυτόχρονη μετατόπιση της σχετικής υποχρέωσης των υπολοίπων κατηγοριών δηλώσεων στον εν λόγω νόμο.

5. Παράταση της υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο μέχρι τέλους του έτους 2020, για όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι ανωτέρω παρατάσεις κρίνονται ως αναγκαίες καθώς αρκετά από τα ζητήματα, που έχουν τεθεί αρμοδίως προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νόμου, δεν έχουν ακόμη όλες απαντηθεί, αλλά και οι ειδικές και πρωτοφανείς υπάρχουσες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, το υπαγορεύουν. Με τον τρόπο αυτό, μηχανικοί και ιδιοκτήτες, θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους με ομαλές συνθήκες. 

Μετά τιμής

            Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

            Ο Πρόεδρος

 

 

            Μανωλακέλλης Ευστράτιος