Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα λιμάνια Ντιπιου και Παμφιλων


Εργασίες συντήρησης και επισκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εκτέλεσε εργασίες συντήρησης και επισκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένος Ντιπίου, ήτοι επισκευή υποσκαφών κρηπιδωμάτων, σκυροδέτηση καταστρώματος, εγκατάσταση νέου πίνακα ηλεκτροδότησης του λιμένος και διευθέτηση προστασίας προσήνεμου και υπήνεμου μώλου.

Επίσης, στη Σκάλα Παμφίλων έγινε επισκευή και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του λιμένα.
         
Παράλληλα με τις ανωτέρω εργασίες, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η λειτουργικότητά τους.