Με αυστηρά μέτρα προστασίας.. επαναλειτουργεί μερικώς το νοσοκομείο Μυτιλήνης


από τη Δευτέρα 14.09.2020

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 14.09.2020,  για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού μας και με βασικό κριτήριο την προάσπιση της δημόσιας υγείας, μετά από επανεκτίμηση των νέων δεδομένων για την πορεία της πανδημίας Covid-19 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου, ισχύουν τα παρακάτω:

Θα πραγματοποιούνται:

α. Τακτικά χειρουργεία τα οποία δεν χρήσουν νοσηλείας
β. Μικρής και μεσαίας βαρύτητας χειρουργεία που θα χρήζουν νοσηλείας μιας με δύο ημέρες.
γ. Τακτικά Μαιευτικά/Γυναικολογικά χειρουργεία έως τρία ημερησίως.

Τα ραντεβού των ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, αυξάνονται σε δέκα  (10) άτομα ημερησίως.

Το Πνευμονολογικό Εξωτερικό Ιατρείο θα λειτουργεί μια (1) φορά την εβδομάδα.

Το επισκεπτήριο των ασθενών συνεχίζει να είναι υπό περιορισμό και επιτρέπεται μόνο ένας συνοδός ανά ασθενή, κατόπιν έγγραφης άδειας.

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους, προσωπικό του Νοσοκομείου και ασθενείς-συνοδούς, καθώς και η τήρηση των μέτρων υγιεινής που ορίζονται από τον  ΕΟΔΥ.

Παρακαλούνται οι ασθενείς να προσέρχονται στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων αυστηρά την καθορισμένη ώρα του ραντεβού τους, τηρώντας πάντα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα και αποστάσεις).

Παρακαλείται το κοινό να επιδεικνύει τον ανάλογο σεβασμό στις υποδείξεις του προσωπικού, για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του.

                                    Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»