Αλλαγή φρουράς στο λιμεναρχείο Μυτιλήνης


Την Δευτέρα 28-09-2020 και ώρα 12:00 ο Κεντρικός Λιμενάρχης Μυτιλήνης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ ΦΛΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ:995) πρόκειται παραδώσει τα καθήκοντα του στον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ ΨΥΧΟΓΥΙΟ Χαράλαμπο (ΑΜ:1057).

    Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 δεν θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη τελετή παράδοσης –παραλαβής.