Ο Απολογισμός έργου του ενός χρόνου του Στρατή Δαγκλη στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.


Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 ανέλαβα καθήκοντα Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου συνειδητοποίησα ότι το έργο μου ήταν αρκετά δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Όμως, παρά τις όποιες δυσκολίες, κυρίως λόγω έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού, ξεκίνησα έναν αγώνα δρόμου ώστε να μπορέσει η υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης να ανταπεξέλθει, αξιοπρεπώς,  στο έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων.
Μέχρι και σήμερα, λοιπόν, έχουν γίνει τα εξής
  • Καταγραφή των αποθηκών της υπηρεσίας
  • Αναδιαμορφώθηκαν τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων και εξοικονομήθηκαν ποσότητες καυσίμων γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων από 7.000€ έως 10.000€ μηνιαίως.
  • Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες προμήθειας καυσίμων, απορριμματοφόρων οχημάτων, γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας, ειδών καθαριότητας, εξοπλισμού αποδυτηρίων προσωπικού. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε μελέτη φύλαξης του αμαξοστασίου, μελέτη ασφάλισης οχημάτων του Δήμου για τα έτη 2020-2021 και μελέτη τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
  • Συμβάλαμε στην εκπόνηση της μελέτης του προγράμματος «Φιλόδημος».
  • Έγιναν συνεργασίες με ιδιωτικά συνεργεία μέσω συμβάσεων έκτακτης εργασίας για την αποκατάσταση μικροβλαβών στα απορριμματοφόρα και την προμήθεια ανταλλακτικών σε συνεργασία με ιδιωτικά.
  • Τρέχουν μελέτες για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων, δεξαμενής πετρελαίου και για τον εξοπλισμό των οχημάτων με σύστημα GPS, μελέτη ανάθεσης της χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων.
  • Συνεργαστήκαμε με άλλες Δ/νσεις του Δήμου και προχωρήσαμε σε τμηματικές προσλήψεις εργατών καθαριότητας και οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ξεκίνησε η μελέτη περίφραξης του χώρου του  αμαξοστασίου. Εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου υδροδότησης του αμαξοστασίου της Διεύθυνσης
  • Με οχλήσεις μου προχώρησε άμεσα η σύμβαση του Δήμου με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, προχώρησε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης.
Προσωπικά ο ίδιος,
  • Βρισκόμουνα σε συνεχείς επαφές με υπεύθυνους διαφόρων φορέων με σκοπό τη διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές και την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων υγειονομικού τύπου.
  • Έχω κάνει ότι είναι δυνατό, για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν ομάδες Ρομά πραγματοποιώντας προσωπικές συναντήσεις, αλλά και συντάσσοντας επιστολές στους καθ’ ύλην αρμόδιους.
Όπως είναι αντιληπτό, από την ανάληψη των καθηκόντων μου εργάστηκα σκληρά για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου και προσπαθώ καθημερινά για τη διατήρηση της καθαριότητας και τον ευπρεπισμό του τόπου μας, παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες αντιμετωπίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Θεωρώ πως μία τέτοια ενέργεια είναι η ελάχιστη υποχρέωση που είχα απέναντι στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες του τόπου μας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο κο Ευστράτιο Κύτελη για την εμπιστοσύνη και στήριξη στο πρόσωπο μου και για το λόγο αυτό αγωνίστηκα και πάλεψα, να ανταπεξέλθω, με ό,τι μέσα είχα, θεωρώντας ότι είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μου απέναντι στο Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, αλλά και στους συνδημότες μου.


Με εκτίμηση,

Δαγκλής Ευστράτιος