Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ιδρύεται στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

 

Μετά και τη σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Με το νέο Οργανισμό δόθηκε στη δημοτική αρχή η μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσει και να οικοδομήσει τον Δήμο της, ορθολογικά, λειτουργικά και με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, με δημοκρατική διάχυση αρμοδιοτήτων στις επί μέρους θεσμικές και διοικητικές μονάδες, με ανοιχτές προσεγγίσεις, με καινοτόμες δράσεις, με ταχύτητα και ποιοτική αναβάθμιση