Κάλεσμα του δήμου Μυτιλήνης στους προσληφθέντες του Κοινωνικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ


Ο Δήμος Μυτιλήνης προσκαλεί τους προσληφθέντες του Κοινωνικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν λάβει την ειδοποίηση από τον ΟΑΕΔ, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο Δήμο Μυτιλήνης (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος), προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την έναρξη της απασχόλησής τους.