3 διοικητικά πρόστιμα στην Λέσβο για τις φωτιές


Διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020
Πυροσβεστική Διάταξη


Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης επιβλήθηκαν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, έως και σήμερα, διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας  ως ακολούθως:

Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου βεβαιώθηκαν τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα, τρία (3) στη νήσο Λέσβο και ένα (1) στη νήσο Λήμνο.

Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου βεβαιώθηκαν έξι (6) διοικητικά πρόστιμα.

Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου βεβαιώθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα.

Όλα τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα βεβαιώθηκαν και αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τον συντελεστή 1 -  1,5 – 2 - 3, που προέκυψε ανάλογα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς.

Οι ΔΙ.Π.Υ.Ν. δικαιοδοσίας μας βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και τα αρμόδια Ανακριτικά Τμήματα αυτών διενεργούν εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας.

Τέλος θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν έναρξη πυρκαγιάς θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος  καθότι ο νέος νόμος προβλέπει ειδικότερα τις κυρώσεις ανά περίπτωση και η εφαρμογή αυτού είναι απαρέγκλιτη.
Στο πλαίσιο της μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε 


ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ και  ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ χώρους καθώς
και σε ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ και ΔΑΣΙΚΕΣ εκτάσεις

με την εφαρμογή της 19ης / 2020 Πυροσβεστικής Διάταξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ & ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Για άναμμα φωτιάς ή απόρριψη αναμένου τσιγάρου –σπίρτων και άλλων υλών σε ξηρά χόρτα
Προβλέπεται πρόστιμο 150 €
Για άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο
Προβλέπεται πρόστιμο 200 €
Για απόρριψη αναμένων τσιγάρων – σπίρτων  και άλλων υλών
Προβλέπεται πρόστιμο 150 €
Για καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων
Προβλέπεται πρόστιμο 200 €
Για άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων όπως κάμπινγκ
Προβλέπεται πρόστιμο 200 €
Για κάπνισμα κυψελών μελισσών εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές
Προβλέπεται πρόστιμο 200 €
Για εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας             ή ηλεκτρικού τόξου ή κλπ
Προβλέπεται πρόστιμο 150 €
Για άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων εργαστηρίων καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων
Προβλέπεται πρόστιμο 200 €
Για τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων
Προβλέπεται πρόστιμο 300 €
Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων
Προβλέπεται πρόστιμο 500 €
Για καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων
Προβλέπεται πρόστιμο 200 €
Για λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων που λειτουργούν εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Προβλέπεται πρόστιμο 250 €
Για την εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη
Προβλέπεται πρόστιμο 150 €Όλα τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον συντελεστή 1-1,5-2-3, που προκύπτει από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 

το ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι τα διακόσια ευρώ(200€)
και το μέγιστο, τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).


ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ