Συνεδριάζει ΔΙΑ περιφοράς το Δημοτικό συμβούλιο Μυτιλήνης- Δείτε τα 32 θέματα ημερήσιας διάταξης


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 8:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να στεγάσει το νεοσύστατο Αστυνομικό Τμήμα Μόριας
ΘΕΜΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
2.       
Επικύρωση του τιμήματος για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Μιχαλακέλλη, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός της αγοράς Κοινότητας Παλαιοκήπου και εγγραφή του ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
3.       
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ 2020-2021»
4.       
Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων τύπου «Π» στην πάροδο της οδού Σαρανταπόρου και Κομνηνάκη στη Μυτιλήνη (Απόφ. 64/2020 ΕΠΖ)
5.       
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» (Απόφ. 67/2020 ΕΠΖ)
6.       
Έγκριση επανατοποθέτησης πινακίδας για αδιέξοδο σε δημοτικό δρόμο στον Άγιο Ισίδωρο στο Πλωμάρι (Απόφ. 69/2020 ΕΠΖ)
7.       
Έγκριση τοποθέτησης δύο καθρεφτών σε οδό της αγροτικής περιφέρειας της Μυχούς στη διασταύρωση με το δρόμο από το στρατόπεδο «Κουφό Βουνό» (Απόφ. 70/2020 ΕΠΖ)
8.       
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης στη περιοχή Λάμπου Μύλων (Απόφ. 71/2020 ΕΠΖ)
9.       
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μητροπολίτου Ιακώβου 2 στη Μυτιλήνη (Απόφ. 72/2020 ΕΠΖ)
10.  
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αριστείδου Δελή 9 στη Μυτιλήνη (Απόφ. 73/2020 ΕΠΖ)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
11.  
Έγκριση  παράτασης του συμφωνητικού μεταξύ του επαληθευτή δαπανών κ. Μπούρα Χρ. και του  Δήμου  Μυτιλήνης για την πράξη "Smartcities
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
12.  
Διατύπωση γνώμης για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού & συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου στην ακτή Χαραμίδας για την εκτέλεση του έργου «Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη οπτικών ινών ΟΤΕ / Χίος – Λέσβος»
13.  
Έγκριση 1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  του έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ»
14.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»
15.  
Οριστική παραλαβή της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης»
16.  
Οριστική παραλαβή της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω Τρίτους»
17.  
Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη νεροποντή της 28ης & 29ης Νοεμβρίου 2018 και στις 21 έως 28 Ιανουαρίου 2019 των ΕΠΑΛ Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου λόγω του κατ΄ επείγοντος»
18.  
Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)», αναδόχου εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ
19.  
Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
20.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ
21.  
Έγκριση διάνοιξης  οδού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πλωμαρίου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ
22.  
Μίσθωση κτηρίου για λειτουργία Πνευματικού Κέντρου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
23.  
Έγκριση αποστολής στον Δήμο Δυτικής Λέσβου των φακέλων με τις αιτήσεις- ενστάσεις  που έχουν κατατεθεί για αποζημίωση  οικοσκευής των κατοίκων της Βρίσας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, καθώς και της αντίστοιχης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών
24.  
Έγκριση 48ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
25.  
Έγκριση 49ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
26.  
Έγκριση 50ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
27.  
Έγκριση αλλαγής τίτλων ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
28.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
29.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι καταστήματος εμβαδού 125 τ.μ. εντός του οικισμού Πηγής Λέσβου με τη διακριτική ονομασία  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», με αύλειο χώρο περίπου 300 τ.μ.
30.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι Κοινοτικού  Καφενείου εμβαδού 40,00 τ.μ περίπου, στην Πηγή Λέσβου
31.  
Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ήτοι τμήματος δημοτικής δασικής έκτασης στη θέση ΠΑΛΑΜΑΣ – ΚΑΜΑΡΙ Κοινότητας  Πηγής Λέσβου, εμβαδού 26.024,00 τ.μ, το οποίο ανήκει  σε ευρύτερο λατομικό χώρο, χωροθετημένο εντός λατομικής περιοχής (ΦΕΚ119/Β΄/13-2-1998) με σκοπό την εκμετάλλευση αδρανών υλικών
32.  
Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης αποχωρούντων υπαλλήλων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης