«Ναι» από Ε.Ε. στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων- 25.000.000€ στις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου

 


Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ υπό μορφή κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η απόφαση βασίζεται στο Προσωρινό Πλαίσιο που υιοθέτησε η Κομισιόν την άνοιξη, επιτρέποντας κατ' εξαίρεση την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις, που απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Το ελληνικό πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω 12 ελληνικές γεωγραφικές περιοχές: Αττική, Κεντρική Ελλάδα, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία. 

Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης ως ποσοστό των δαπανών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι το 2019. Το μέγιστο ποσοστό των επιδοτούμενων δαπανών της εταιρείας είναι 50%.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μια ξαφνική έλλειψη ρευστότητας λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

 

25.000.000€ από την Περιφέρεια Β.Α σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ενεργά την  επιχειρηματικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, προχωρά στον σχεδιασμό πρόσκλησης για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια.

Θα ζητηθούν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για στήριξη του κεφαλαίου κίνησης των πληγεισών επιχειρήσεων στις νήσους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η αναλυτική πρόσκληση και τα ειδικά χαρακτηριστικά της για την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού φάσματος επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην παρούσα χρονική περίοδο.