12 προσλήψεις στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη

για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους

Πρόσληψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής, σύμφωνα με δημοσιευμένη σε ΦΕΚ (επισυνάπτεται) ΚΥΑ των Χρήστου Σταϊκούρα Υπουργού Οικονομικών, Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, Υγείας Βασίλη Κικίλια και Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στις κυριότερες προϋποθέσεις, προσόντα και κριτήρια πρόσληψης, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, έως 40 ετών, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας, να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, να έχουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τέλος, η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων θα εξεταστεί, μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου από τις αρμόδιες Επιτροπές.

 

Οι θέσεις

α. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα την Κομοτηνή δώδεκα (12) θέσεις.

β. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Αττικής με έδρα την Αθήνα τριάντα (30) θέσεις.

γ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη δώδεκα (12) θέσεις.

δ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα δώδεκα (12) θέσεις.

ε. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη δώδεκα (12) θέσεις.

στ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα δώδεκα (12) θέσεις.

ζ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα δώδεκα (12) θέσεις.

η. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα δώδεκα (12) θέσεις.

θ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη τριάντα (30) θέσεις.

ι. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο δώδεκα (12) θέσεις.

ια. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο δώδεκα (12) θέσεις.

ιβ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη δώδεκα (12) θέσεις.

ιγ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία δώδεκα (12) θέσεις.