Κλειστός για 10 ημέρες ο δημοτικός φωτισμός στα κεντρικά λύκεια και στην οδο Βουρνάζων


λόγο εργασιών της ΔΕΥΑΛ  

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι δεν θα λειτούργει ο δημοτικός φωτισμός για 10 ημέρες στα κεντρικά λύκεια και βουρνάζων λόγο εργασιών της ΔΕΥΑΛ