Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού του Προβάτου στην Κεντρική Μακεδονία- Ανακοίνωση από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΕ Β. Αιγαίου


Μέτρα προστασίας από τον καταρροϊκό πυρετό του Προβάτου

Λόγω της επανεμφάνισης  εστιών  Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου ορότυπου BTV-4 σε Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τονίζει την αναγκαιότητα όλοι οι εκτροφείς αιγοπροβάτων και βοοειδών της Περιφέρειας μας,  να εφαρμόσουν άμεσα τα παρακάτω μέτρα:

1. Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών ουσιών. Επειδή σημαντικό ρόλο στην μετάδοση του νοσήματος διαδραματίζουν  τα κουνούπια (γένος Cullikoides) κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων εντομοπροστασίας στις εκτροφές με τη χρήση των κατάλληλων και εγκεκριμένων εντομοκτόνων πάνω στα ζώα. Τα εν λόγω σκευάσματα οι κτηνοτρόφοι θα τα προμηθεύονται με κτηνιατρική συνταγή και καταγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής της εκμετάλλευσης. Οι παραγωγοί που παραδίδουν γάλα ή πρόκειται να προβούν σε σφαγή αμνοεριφίων, θα πρέπει να τηρούν τους χρόνους αναμονής για το γάλα και το κρέας.

2. Διενέργεια τακτικών (κάθε εβδομάδα) απολυμάνσεων και εν συνεχεία εντομοκτονιών με κατάλληλα και εγκεκριμένα σκευάσματα στους στάβλους, στον περιβάλλοντα χώρο, στις κοπροσωρούς και στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων.

3. Σχολαστική απολύμανση όλων των οχημάτων μεταφοράς των ζώων, τόσο πριν την φόρτωσή τους όσο και μετά την εκφόρτωση των ζώων.

4. Απομάκρυνση από τον χώρο της εκτροφής τους των εστιών ρύπανσης και των πιθανών λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη των εντόμων – φορέων (κουνουπιών).

5. Αποφυγή μετακίνησης των ζώων για βοσκή κατά τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων, δηλαδή από την δύση μέχρι και την ανατολή του ηλίου.

6. Καθημερινός έλεγχος των ζώων τους για τυχόν ύποπτα κρούσματα. Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος διαπιστώσει ύποπτα συμπτώματα σε ζώα του, όπως οίδημα στην περιοχή του στόματος, των οφθαλμών και των αφτιών, έντονη σιελόρροια (αφροί στο στόμα) και ορώδες ρινικό έκκριμα, υπογνάθιο οίδημα, κυανή (μπλε) γλώσσα και καταβολή, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ή με ιδιώτη κτηνίατρο και να απομονώσει τα ύποπτα ζώα σε χώρο που να μην έρχονται σε επαφή με τα υγιή.

7. Σε περίπτωση αγοράς ζώων από άλλη εκμετάλλευση τα νεοεισαχθέντα ζώα να παραμένουν σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών.
Όλοι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να προμηθεύονται ζώα με νόμιμες διαδικασίες, να ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της περιοχής τους, να προσκομίζουν τα υγειονομικά πιστοποιητικά (επίσημα έγγραφα) και να έχουν όλα τα ζώα τους ταυτοποιημένα με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους.

8. Αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων από εκτροφή σε εκτροφή.
         
Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγκαίρως τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε κάθε περίπτωση που ένα ζώο εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα.
         
Τέλος, τονίζεται ότι η νόσος ΔΕΝ μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο είτε με άμεση επαφή με ασθενή ζώα, είτε με την κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων , συνεπώς δεν αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία αλλά αποτελεί κίνδυνο για την Υγεία των Ζώων
          
Για ενημέρωση ή αναγγελία ύποπτου περιστατικού επικοινωνείστε άμεσα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, Τμήμα Υγείας των Ζώων, τηλ: 2251047427, 2251042236.