Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μυτιλήνης- Οι αλλαγές με εντολή Κυτελη


Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, ορίζονται από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι Δήμου Μυτιλήνης και ορίστηκαν τα χαρτοφυλάκιά τους ως εξής:

- Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
  Τομείς: Α) Οικονομικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας του Διατάκτη
               Β) Παιδείας και της Διά Βίου Μάθησης
               Γ) Θεμάτων Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
               Δ) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

- Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Τζιμής
  Τομείς: Α) Τεχνικής Υπηρεσίας
                Β) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

- Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσακύρης
  Τομείς: Α) Πολιτισμού
                Β) Τουρισμού

- Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
  Τομείς: Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Λουτρόπολης Θερμής
               Β) Θεματικός Αντιδήμαρχος στους Τομείς:
                   1) Προστασίας του Περιβάλλοντος
                   2) Ποιότητας Ζωής      
                   3) Ανακύκλωσης
                   4) Τοπικής Οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, εμπόριο κλπ)
                   5) Συντήρησης Πρασίνου
                   6) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

- Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Δαγκλής
  Τομείς: Α) Δόμησης (Πολεοδομίας)
                Β) Δημοτικής Αστυνομίας
                Γ) Απομάκρυνσης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
               Δ) Περισυλλογής αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων και της δημιουργίας & λειτουργίας καταφύγιων ή σταυλικών εγκαταστάσεων
               Ε) Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικού Φωτισμού
               ΣΤ) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

- Αντιδήμαρχος Μιχάλης Φραντζέσκος
  Τομείς: Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Αγιάσου
                Β) Θεματικός Αντιδήμαρχος στους Τομείς:
                   1) Πολιτικής Προστασίας
                   2) Αγροτικής Οδοποιίας
                   3) Συντήρησης Κοιμητηρίων
                   4) Καθαρισμό παραλιών και κοπής χόρτων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου   Μυτιλήνης


- Αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή
  Τομείς: Α) Καθαριότητας
                Β) Εθελοντισμού
                Γ) Νέας Γενιάς
                Δ) Εξυπηρέτησης του Πολίτη
                Ε) Ομογένειας
                ΣΤ) Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης


- Αντιδήμαρχος Παράσχος Μανούσος
  Τομείς: Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γέρας

- Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημήτρης Βαρβαγιάννης στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Πλωμαρίου
                    

- Εντεταλμένος Σύμβουλος Συμεών Χαραλάμπους στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ευεργέτουλα