Κλείνει η ΔΕΥΑΛ για το κοινό- Μόνο ηλεκτρονικά η με ραντεβού η εξυπηρέτηση


Η ΔΕΥΑΛ ανακοίνωσε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όπου δεν δύναται αυτό και απαιτείται η φυσική παρουσία θα προγραμματίζεται ραντεβού με τα αντίστοιχα τμήματα. Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΥΑΛ   www.deyamyt.gr  υπάρχουν όλες οι σχετικές για την εξυπηρέτηση του κοινού πληροφορίες.