Στην τηλεδιάσκεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων η ΔΕΥΑ Λέσβου- Ποιες προτάσεις κατέθεσε


Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 η ΔΕΥΑ Λέσβου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) με θέμα την Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων Οικισμών Α, Β και Γ προτεραιότητας Βορείου Αιγαίου.

Η ΔΕΥΑ Λέσβου ενημέρωσε τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων αλλά και για τις απαιτούμενες δράσεις για την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας Βορείου Αιγαίου.

Τα στελέχη της ΔΕΥΑ Λέσβου, με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν, περιέγραψαν την υφιστάμενη κατάσταση στους οικισμούς : Αγιάσος, Πολιχνίτος, Αγία Παρασκευή, Πέτρα, Μυτιλήνη και Καλλονή και επεσήμαναν τα έργα που πρέπει να δρομολογηθούν για την επίλυση των προβλημάτων στους παραπάνω οικισμούς.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τα στελέχη της ΔΕΥΑ Λέσβου στην ενημέρωση των εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την κατάσταση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής και αναλύθηκε ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑ Λέσβου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων.

Για τον Οικισμό της Αγίας Παρασκευής η ΔΕΥΑ Λέσβου έχει ήδη εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή των υπολειπόμενων δικτύων αποχέτευσης και θα υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση κατασκευής των έργων αποχέτευσης.

Τέλος για τους οικισμούς Αγιάσου και Πολιχνίτου επισημάνθηκε ότι απαιτούνται συμπληρωματικά έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για την ολοκλήρωση των οικισμών.