Νέος Δ/ντης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου ο Τιμολέων Θεοφανέλλης-Παρέμεινε η Κ. Στρατακη στην πρωτοβάθμια


Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 116 εκπαιδευτικοί, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

1. Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

2. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

3. Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής, αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς (που προτάθηκαν από τα ΑΕΙ) και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, βάσει των επιστημονικών, διδακτικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογής προσωρινών στελεχών εκπαίδευσης.

Στη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου επανατοποθετήθηκε η Κατερίνα Στρατάκη.

Στη Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου τοποθετήθηκε ο Τιμολέων Θεοφανέλλης.