Πρώτη συνεδρίαση για την Διοικούσα Επιτροπή του 1ο ΤοΠΦΥ των Κ. Υ. Μυτιλήνης και Πλωμαρίου.


Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 9.00 συνεδρίασε για πρώτη φορά η
Διοικούσα Επιτροπή του 1ο ΤοΠΦΥ, όπου πραγματοποιήθηκε μια
εποικοδομητική συζήτηση με πολλά θέματα που απασχολούν τα Κ. Υ.
Μυτιλήνης και Πλωμαρίου.
     
Προτεραιότητα δόθηκε στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής
στο Κ. Υ. Μυτιλήνης, με ιδιαίτερη έμφαση την εφαρμογή της στις
μαστογραφίες.
Επιτακτική ανάγκη καθίσταται επίσης η ενίσχυση των  Κέντρων Υγείας
με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που θα ζητηθούν από το  Γ Ν Μυτιλήνης,
ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών
Υγείας.
      
Στόχος της Επιτροπής είναι η παροχή ποιοτικής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στους πολίτες που να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό
προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.