Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αισχύλου Μυτιλήνης


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 14/2020 από 10-07-2020 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 15-07-2020, ημέρα Τετάρτη, και κατά τις ώρες από 08.00 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αισχύλου, από την συμβολή της με την οδό Ευρυπίδου έως και την συμβολή της με την οδό Χατζηγρηγόρη στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης τηλεπικοινωνιακών εργασιών, από συνεργείο του Ο.Τ.Ε..

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.