Επιτέλους νερό στο αμαξοστάσιο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης


Ολοκλήρωση εργασιών υδροδότησης αμαξοστασίου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Μετά από αρκετά χρόνια, με τη συμβολή της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες για την υδροδότηση του χώρου του αμαξοστασίου της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η Δημοτική Αρχή, με σεβασμό στους εργαζομένους του Δήμου και ειδικά στους αφανείς ήρωες που μοχθούν καθημερινά για μια πόλη καθαρή, διασφαλίζει κανόνες υγιεινής στο χώρο εργασιών τους.

    Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, στα πλαίσια συντήρησης και ευπρεπισμού των Χερσαίων Ζωνών Λιμένων αρμοδιότητάς του, προέβη στο χρωματισμό της Χερσαίας Ζώνης Σκάλας Καλλονής, κάνοντας πιο ελκυστικό και απολαυστικό το ωραίο και μαγευτικό αυτό τοπίο.

    Με τον ίδιο, αμείωτο ρυθμό, συνεχίζονται παρόμοιες εργασίες και σε άλλα λιμάνια αρμοδιότητάς μας, παράλληλα με διάφορες εργασίες που εκτελούνται σε αυτά.