Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Κορνάρου, στη Μυτιλήνη λόγω εκτέλεσης εργασιών, από συνεργείο του Ο.Τ.Ε..


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18/2020 από 24-07-2020 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 30-07-2020, ημέρα Πέμπτη, και κατά τις ώρες από 07.30 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Κορνάρου, στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Λεσβώνακτος έως και την συμβολή της με την οδό Αχίλλειου, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, από συνεργείο του Ο.Τ.Ε..

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.