Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Αγ. Παρασκευή με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη


τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) ,ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση τροποποιημένου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Δυτικής Λέσβου.»

Εισηγητής: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κος Ελευθερίου Αριστόβουλος.

ΘΕΜΑ 2Ο :  «9η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020» 
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος.


ΘΕΜΑ 3Ο : «10η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 4Ο: «11η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 5Ο: «Αίτημα προσωρινής διάθεσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ανεμώτιας στον Σύλλογο Αμπελουργών Ανεμώτιας Λέσβου: « Ο ΚΑΜΠΟΣ» για την πραγματοποίηση των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 και στην παράγραφο 4, στοιχείο 24, του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.»

Εισηγήτρια : Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, κα Ιωακείμ- Στυλιανού Ζαχαρώ..

ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας και Ανάπτυξης, κος Ζαφείρης Ευστράτιος.

ΘΕΜΑ 7Ο: Σκοπιμότητα υλοποίησης πρότασης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου μας, μέσω συμφωνίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και Υπεραστικού ΚΤΕΛ.Ν Λέσβου Α.Ε.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας και Ανάπτυξης, κος Ζαφείρης Ευστράτιος.

ΘΕΜΑ 8Ο: Ορισμός τέταρτου εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Λέσβου(Δ.Ε.Υ.Α.Λ).
Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Πάππος Κωνσταντίνος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ