Εκλογές στον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου N. Λέσβου


μετά από σχετική κατεπείγουσα αλληλογραφία της Π.Ε.Π.Π

Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Λέσβου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δ.Σ.) του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου N. Λέσβου,  μετά από σχετική κατεπείγουσα αλληλογραφία που μας απέστειλε η Π.Ε.Π.Π. με αριθμ. πρωτ. 159 / 6-6-2020, σύμφωνα με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι ΑΜΕΣΑ να κάνουμε αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων του Συνδέσμου μας, όπως προβλέπεται από τις Καταστατικές διατάξεις, ότι :
           
            α.         Προσκαλούμε τα μέλη του Συνδέσμου μας, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Λέσβου , την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00, στην αίθουσα διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Λέσβου, στην Οδό Μητρέλια 7 στην Χρυσομαλλούσα  Μυτιλήνης , με θέματα Ημερήσια Διάταξης τα παρακάτω:
            1)         Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ .(Πρόεδρος και Γραμματέας).
            2)         Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός  Ε.Ε. μέχρι σήμερα.
            3)         Πρόταση και εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
           4)         Ανάδειξη μέσω εκλογικής διαδικασίας της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής.

            β.         Παρακαλούνται όσα μέλη, θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα , να  καταθέσουν ανάλογη αίτηση στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιωάννη Βόικο, μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουνίου.
           
            γ.         Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το     Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
           
            δ.         Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, ότι για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε, θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα, έναντι του συνδέσμου και απαιτείται υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα τους στη διαδικασία της εκλογοαπολογιστικής μας Συνέλευσης.