Συνεχίζεται το μαρτύριο των κατοίκων στην Ε. Βοστανη στην Μυτιλήνη- Μπροστά από το νοσοκομείο αύριο οι εργασίες


Συνεχίζονται οι εργασίες της ΔΕΥΑΛ στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» στην κεντρική οδική αρτηρία Ε. Βοστανη.

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 189/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΧΕ446ΜΓΘΓ-8Θ9), την Τρίτη 16/06/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ε. Βοστάνη, στο τμήμα έμπροσθεν του Νοσοκομείου Μυτιλήνης (από διασταύρωση με Οικονόμου Τάξη έως διασταύρωση με Θ. Χατζημιχαήλ).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Θ. Χατζημιχαήλ - Παρασκευαϊδη.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.