“Το υδατικό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα”- Μήνυμα της ΔΕΥΑΛ για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΔΕΥΑ Λέσβου μέλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 122 ΔΕΥΑ της χώρας, με την παρέμβαση της ΕΔΕΥΑ  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, η 5ηΙουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μας ευαισθητοποιεί και να μας υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας . Η πρόσφατη πανδημία που έβαλε τον πλανήτη σε μεγάλη δοκιμασία συνδέεται με τις ισχυρές πιέσεις που υφίσταται το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια.

Στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο το υδατικό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις και υπεραντλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους υφαλμύρινσης και εξάντλησης των αποθεμάτων.

Αντιμετωπίζει, όμως, και προκλήσεις όπως:

1. Η ανάγκη για προστασία του νερού ως ευαίσθητου πόρου
2. Η προσέγγιση του “ελέγχου στην αιτία της ρύπανσης” για μικρορρυπαντές
3. Η εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει»
4. Η αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο νερό
5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών για τους υδατικούς πόρους και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας

Η ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τονίζει ότι το περιβάλλον είναι βασικός συντελεστής της βιώσιμης ανάπτυξης που αλληλεπιδρά με τους άλλους δύο, την κοινωνία και την οικονομία. Επομένως, η υποβάθμιση και η επιδείνωση της κατάστασης του έχει επιπτώσεις και επιβραδύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί σήμερα ισχυρή απαίτηση των τοπικών κοινωνιών στη χώρα μας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ λειτουργεί με ανταποδοτικότητα ως δημοτική επιχείρηση κοινής ωφέλειας και έχει ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού προστατεύει και αναβαθμίζει το περιβάλλον με τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που έχει κατασκευάσει και λειτουργεί. Η ΔΕΥΑΛ είναι από τους κύριους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και στην πρόσφατη πανδημία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής μάχης μαζί με όλα τα άλλα δημόσια συστήματα, και ανταποκρίθηκε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στην υποχρέωση της για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με το ελάχιστο προσωπικό που διέθετε.