Ύστατη έκκληση στον υπουργό από το ΤΕΕ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ για την παράταση του κτηματολογίου Λέσβου- Λήμνου


2η επιστολή σε διάστημα λίγων ημέρων από το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: «ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά από την δοκιμασία που υπέστη η υφήλιος και η Χώρα μας, από την πανδημία του κορωνοϊού και με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας της πλειοψηφίας των επαγγελματικών κλάδων, πράγμα που οδήγησε στη συρρίκνωση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών αλλά και στην υπολειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των γραφείων κτηματογράφησης, αλλά και των υποθηκοφυλακείων της χώρας, ζητήσαμε με τα με αρ. πρωτ. 180/13-02-2020 και 499/26-05-2020 έγγραφα μας παράταση των προθεσμιών του ελληνικού Κτηματολογίου για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα για την Λέσβο και την Λήμνο, όπου η κτηματογράφηση ξεκίνησε εφτά (7) μήνες αργότερα από ό,τι στην υπόλοιπη επικράτεια της Χώρας.

Περιμέναμε έστω και την ύστατη στιγμή να δοθεί μία εξάμηνη παράταση, αφού οι συνάδελφοι μηχανικοί ενστερνίστηκαν την απόφαση της Κυβέρνησης και δεν εξασκούσαν το επάγγελμα ώστε να εξυπηρετούν τους πολίτες με μετρήσεις.

Εξάλλου με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4613/2019, έχετε την δυνατότητα με απόφαση σας να παρατείνετε για άλλους έξι (6) μήνες πέραν του χρόνου της παράτασης που δόθηκε, την στιγμή που με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)σύμφωνα με το άρθρο 54, ΦΕΚ 75 Α(30.03.2020) δόθηκαν διάφορες παρατάσεις ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι εντελώς άδικο για τον πολύπαθο νομό μας, που μαστίζεται όσο κανένας άλλος, εδώ και πέντε (5) χρόνια από την μεταναστευτική κρίση, όχι μόνο να μην εξισώνεται με την υπόλοιπη Επικράτεια, αλλά ούτε καν με τα γειτονικά νησιά της Χίου και της Σάμου, όπου η άτυπη παράταση διήρκησε εφτά (7) ολόκληρους μήνες περισσότερο.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να επανεκτιμήσετε την απόφαση σας και να δοθεί παράταση μέχρι την 31/12/2020.

Επίσης, ζητάμε να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα προσέλθουν να υποβάλλουν δηλώσεις των ακινήτων τους μέχρι την 31/12/2020, ανεξάρτητα από τις ορισθείσες προθεσμίες στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τους πολίτες και το κράτος και όχι ένα μέσο δήμευσης των ιδιωτικών περιουσιών ή τιμωρίας όσων πολιτών δεν φρόντισαν να αποκτήσουν εγκαίρως συμβολαιογραφικά έγγραφα για τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονόμησαν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
           
Μετά τιμής
           
Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ
           
Ο Πρόεδρος
Μανωλακέλλης Ευστράτιος