Αποκατάσταση δασικών δρόμων για την αντιπυρική θωράκιση της Λέσβου από την περιφέρεια Β. Αιγαίου


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λέσβου έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης της βατότητας δασικών οδικών τμημάτων  στο κεντρικό τμήμα της Λέσβου , όπου έχουν εντοπιστεί και τα περισσότερα προβλήματα με χρήση Μηχανημάτων Έργου και εξειδικευμένων χειριστών.

Ήδη έχει καλυφθεί αρκετά μεγάλο μήκος δασικών δρόμων και υπάρχει βούληση για ενίσχυση των προσπαθειών στο προσεχές διάστημα προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις.

Σημειώνεται οτι, το σύνολο των παρεμβάσεων έχει αποφασιστεί τόσο κατόπιν των κατευθύνσεων που δόθηκαν από τους φορείς του πρόσφατου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Λέσβου όσο και κατόπιν υποδείξεων της Δ/νσης Δασών Λέσβου και της ΠΥ Μυτιλήνης καθότι αποτελούν και τις καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, με τις οποίες η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται στενά και αδιάλειπτα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιπυρική θωράκιση του νησιού μας, στη διαφύλαξη του δασικού πλούτου και στην εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας. Παρόλης της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, το ζήτημα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών είναι νευραλγικής σημασίας και χρήζει της ιδιαίτερης προσοχής μας.