Προτάσεις από τον Νικόλαο Χήρα προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου


ΔΕΛΤΙΟ. ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΞΕΚΙΝΆΜΕ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Στην 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στα τέσσερα πρώτα θέματα που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου και συγκεκριμένα ""Εγκριση πρακτικού τριμελούς οργάνου διενέργειας διαδικασίας χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακύρωσης σύμβασης έργου " με τίτλους:

1. «Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου»

2. «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) για τις ανάγκες αποκατάστασης αγροτικού δικτύου»

3. «Αποκατάσταση οδοστρώματος παραλιακής οδού Νυφίδας»

4. «Αποκατάσταση δημοτικού δικτύου από τα έκτακτα φαινόμενα την 05 & 06/01/2020 σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου»

 Μετά την διαλογική συζήτηση που έγινε η πρόταση μας είναι :

1.Να αποσυρθούν τα πρακτικά δημοπράτησης και να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας, γιατί ενδεχομένως να απορριφθεί η απόφαση 80/20 που έχουμε προσφύγει , να καθυστερήσει κι άλλο η υλοποίηση των έργων, δημιουργώντας πρόβλημα στην πληρωμή των αναδόχων.

2.Να προχωρήσουμε μόνο στην έγκριση του πρακτικού για την αποκατάσταση της παραλιακής οδού Νιφάδας που με επιφύλαξη μπορούμε να επικαλεστούμε το άρθρο 32 και 32 Α αφού η μελέτη είναι πιο αναλυτική (φωτογραφίες, πλήρης περιγραφή εργασιών).

3.Να δημοπρατηθούν τα υπόλοιπα τέσσερα (4) υποέργα όπως προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου σύμφωνα με το νόμο 4412/16, αφού δεν τεκμηριώνεται το κατεπείγον και έχουμε χρόνο να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες χωρίς να χαθούν τα χρήματα αφού η απόφαση του Υπουργείου λήγει στις 03/04/21.

4.Να κληθούν πρωτίστως οι ντόπιοι εργολάβοι που επιθυμούν

5. Να διορθωθούν οι μελέτες 38, 36 και 9 , με καταγραφή τοπωνυμίων και ακριβή περιγραφή εργασιών ξεχωριστά για κάθε δημοτική κοινότητα της ενότητας Πολιχνίτου. Δεσμευόμαστε ότι αν γίνουν τα παραπάνω εμείς θα είμαστε δίπλα στη δημοτική αρχή για τη συντόμευση των αποφάσεων και όποια βοήθεια μας ζητηθεί ειλικρινώς θα συμπράξουμε. Φυσικά θα αποσύρουμε την προσφυγή μας για να μην ακυρωθεί και η διαδικασία που αφορά την παραλιακή της Νυφίδας. Αν όμως η Δημοτική Αρχή επιλέξει να εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπράτησης και προχωρήσουν οι εργασίες , τότε :

1. Να ενημερωθούμε άμεσα και εγγράφως ώστε να ελέγξουμε όλες τις παρεμβάσεις μια προς μια όπως για παράδειγμα την εναπόθεση και επιχώσεις πεντακοσίων πενήντα (550) φορτηγών 3Α για κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά.

2. Θα καταθέσουμε προσφυγή για την ακύρωση των παραπάνω πρακτικών δημοπράτησης.

Τελειώνοντας, δηλώνουμε ότι δεν κατατάσσουμε τους εαυτούς μας σε έντιμους δημοτικούς συμβούλους και τους άλλους συναδέλφους σε ανέντιμους που ψήφισαν κάτι διαφορετικό , απλά εμείς λειτουργήσαμε αυτόδιοικητικά ενώ η Δημοτική Αρχή βιαστικά. Παρόλο τις επισημάνσεις μας , επέλεξε τρόπο ανάθεσης που από τον ορισμό μπορεί να τον ερμηνεύσει ο οποιοσδήποτε ως μη διαφανής (όταν δεν τεκμηριώνεται από τα γεγονότα).

Αν αναλογιστείτε ότι οι εκπτώσεις που δόθηκαν από τους εργολάβους στα πρακτικά δημοπράτησης των έργων στη κλειστή αυτή διαδικασία , είναι από 3 έως 16% ενω σε ανάλογες περιπτώσεις είναι από 30% και πάνω, μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΡΑΣ