Συνεχίζονται την Τρίτη οι εκσκαφές στην Ε. Βοστανη για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης


Η διάρκεια των εργασιών στην οδό εκτιμάται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες.

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 189/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΧΕ446ΜΓΘΓ-8Θ9), την Τρίτη 09/06/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ε. Βοστάνη (από διασταύρωση με Παπανικόλα έως διασταύρωση με Οικονόμου Τάξη).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό εκτιμάται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες.

Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Χρυσομαλλούσης - Ασκληπιού - Οικονόμου Τάξη.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

Από  τη ΔΕΥΑΛ