Την Πέμπτη | 420 συμμέτοχες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα από την ΠΕ Βορείου Αιγαίου


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει, ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ συμφώνως με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1881/29.5.2020 ΚΥΑ με δαπάνες της Περιφέρειας καιτην συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18.6.2020, 10:00 (Α΄σειρά) και 13:00 (Β΄σειρά). 

Συνολικώς θα εκπαιδευτούν 420 δηλώσαντες συμμετοχή.

Την εκπαίδευση θα διεξαγάγουν η Καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Σκαναβή,Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείαςτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και η Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας  Καθηγήτρια κα Αρετή Λάγιου