Επιπλέον 12,38 εκ. ευρώ ζητά ο Τ. Βερρος για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου από το πρόγραμμα CLLD/LEADER


Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος κατέθεσε με επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη αίτημα Υπερδέσμευσης/Ανακατανομής στο Τοπικό Πρόγραμμα της Λέσβου με επιπλέον 12,38 εκ. ευρώ των ήδη 4,27 εκ. ευρώ

Στα νέα πλαίσια που προκύπτουν μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου  για την διαδικασία υπερδέσμευσης πόρων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), και στο πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιείται και στη Λέσβο από την ΕΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε., ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος κατέθεσε με επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη αίτημα Υπερδέσμευσης/Ανακατανομής στο Τοπικό Πρόγραμμα της Λέσβου με επιπλέον 12,38 εκ. ευρώ των ήδη 4,27 εκ. ευρώ.

Ο Δήμαρχος στηρίζοντας έμπρακτα και την σχετική τεκμηρίωση της ΕΤΑΛ Α.Ε., στην επιστολή του προς τον Υπουργό αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην ιδιαιτερότητα της οικονομίας του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου που σε ποσοστό 70% συγκροτείται από μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις αγροκτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα, αλλά και στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε όπου ο τουρισμός του νησιού πλήττεται πλέον και από την πανδημία Covid-19.

«Κατανοούμε ότι οι ανάγκες της χώρας, συνολικά, είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αλλά η Λέσβος, εδώ και πέντε χρόνια όπως γνωρίζετε και προπάντων ο τομέας του τουρισμού της έχουν πληγεί θανάσιμα συμπαρασύροντας και τους εξαρτημένους από τον τουρισμό παραγωγικούς τομείς της κατανάλωσης προϊόντων, του τομέα των υπηρεσιών και της  απασχόλησης», σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Βέρρος και καταλήγει στο αίτημά του:

«Στην πορεία υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών είμαστε πεπεισμένοι ότι η τεκμηρίωση της ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε διασφαλίζει τεχνικά αυτό το αίτημα και το καθιστά και δικό μας αίτημα προς το ΥΠΑΑΤ, για την διαμόρφωση της δυνατότητας Υπερδέσμευσης/Ανακατανομής στο Τοπικό Πρόγραμμα της Λέσβου με επιπλέον 12.38 εκ € των ήδη 4,27 εκ. € εγκεκριμένων πόρων ώστε να μας δοθεί  το δικαίωμα χρηματοδότησης σε επιπλέον 98 υποψήφιους δικαιούχους και όχι μόνο στους 34 που η αρχική κατανομή επιτρέπει. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα αίτημα επιβίωσης του λεσβιακού νησιωτικού συνοριακού χώρου».