Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών στο gov.gr (ΒΙΝΤΕΟ)


Μία νέα πλατφόρμα του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν δωρεάν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ηλεκτρονική τους επικοινωνία και εξυπηρέτηση. Αυτό γίνεται με επίσκεψη στο gov.gr και ακολούθως με την επιλογή του πεδίου «Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών».