Σ. Δαγκλης: «Οι εργολάβοι καθαριότητας θα καλύψουν το κενό στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων για δυο μήνες»


Η απάντηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης στην σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες εργολάβους καθαριότητας στον Δήμο Μυτιλήνης

"Είναι γνωστό σε όλους μας το πρόβλημα της καθαριότητας του Δήμου μας, που αφορά τόσο στην έλλειψη του μόνιμου προσωπικού, όσο και στον γερασμένο στόλο του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι με την διάσπαση του Δήμου Λέσβου μετακινήθηκε τουλάχιστον το 35% του μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, ενώ ένα ποσοστό 50% του στόλου των αυτοκινήτων του πρώην Δήμου μας χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των απορριμμάτων της Δυτικής Λέσβου.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλοι οι συμβασιούχοι οι όποιοι έχουν υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο για δυο μήνες, απασχολούνται αποκλειστικά στην αποκομιδή απορριμμάτων και όχι στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων. Οι υπάλληλοι οι όποιοι είναι επιφορτισμένοι με αυτή την αρμοδιότητα προσλαμβάνονται από τον Δήμο με οκτάμηνη σύμβαση.

Τέτοιοι συμβασιούχοι λοιπόν θα προσληφθούν το νωρίτερο μέσα Ιουλίου, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ευνόητο λοιπόν είναι ότι για περίπου δυο μήνες η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων θα «νοσεί», γνωρίζοντας μάλιστα εκ των προτέρων ότι υπάρχουν άδειες ειδικού σκοπού των εργαζομένων σε ένα ποσοστό της τάξης 30%.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με εργολάβους καθαριότητας θα έχουν συμβατικό ποσό 20.000 € για κάθε Δημοτική Ενότητα και μακάρι με το ποσό αυτό να λυνόταν το πρόβλημα της καθαριότητας.

Το ξέρουμε εκ των προτέρων ότι μόνο για τρεις μήνες θα έχουμε την απαίτηση οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου μας να είναι καθαροί, γεγονός που προκύπτει από την υποχρέωση των αναδόχων των συμβάσεων που θα υπογραφούν ανάμεσα στους εργολάβους καθαριότητας και τον Δήμο.

Αν σκεφτούμε ότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον δυο μήνες στους οποίους οι δημότες μας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους μετά τη  λήξη της καραντίνας και με δεδομένη την αύξηση της κίνησης που πάντα προκύπτει τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει κενό στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων για τους δυο αυτούς μήνες.

Να σημειωθεί επίσης, ότι γίνεται προσπάθεια οι ανάδοχοι της καθαριότητας να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων που είναι υποχρεωμένοι από την σύμβαση να καθαρίσουν, όπως και το προσωπικό που θα προσλάβει κάθε ανάδοχος.

Για την εργασία αυτή, από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι δεν ιδιωτικοποιείται η καθαριότητα μέσω των συμβάσεων αυτών, αλλά υποβοηθείται με αίσθημα ευθύνης η καθαριότητα του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Στρατής Δαγκλής"