Στους λογαριασμούς των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου η Πάγια Προκαταβολή


Από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, γίνεται γνωστό πως κατατέθηκαν σήμερα τα ποσά της πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον Δήμο για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Αλάνης ολοκλήρωσε με τις υπηρεσίες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εκταμίευση του ποσού για τις 36 τοπικές κοινότητες του Δήμου.