Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αλκαίου


την Δευτέρα 04/05/2020

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Δευτέρα 04/05/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αλκαίου (από διασταύρωση με Αρίωνος έως διασταύρωση με Ανδρομέδας).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.