Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο της Κάπης


την Παρασκευή 8/5/2020

Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης ΔΕ Μανταμάδου» την Παρασκευή 8/5/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Κάπης.  Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της περιφερειακής οδού του οικισμού Κάπης .