Γ. Κατζανος: Ελλιπής η καθαριότητα στον Δήμο Μυτιλήνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι ευρέως γνωστό πως επί Δημοτικής Αρχής Γαληνού, τα ανταποδοτικά τέλη απέδιδαν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας, παρά τις αντιξοότητες λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της έξαρσης του μεταναστευτικού.

Σήμερα, παρά την πρόσληψη ημετέρων σε αρκετές καίριες θέσεις, η Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης δεν φρόντισε να ενισχύσει τον τομέα της καθαριότητας με προσωπικό, ικανό να διατηρήσει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο καθαριότητας στο Δήμο.

 Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, αρκετοί πρόεδροι κοινοτήτων να κάνουν έκκληση για σύσταση εθελοντικών ομάδων για τον ευπρεπισμό των χωριών τους, ενώ αρκετά είναι τα παράπονα σχεδόν στο σύνολο των συνοικιών της πόλης για ελλειπή καθαρισμό.

Επειδή η καθαριότητα είναι ένας νευραλγικός τομέας που δεν επιδέχεται καθυστερήσεις και αναβολές ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, προτείνω όπως το προσωπικό που έχει προσληφθεί εκτάκτως στο Δήμο και στη ΔΕΔΑΠΑΛ για τις ανάγκες καθαριότητας και εργάζεται σε άλλους τομείς, να μετακινηθεί ΑΜΕΣΑ στην υπηρεσία καθαριότητας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο του Δήμου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ