885.000 ευρώ η πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την προστασία των δασών


για την «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ολοκλήρωσε το τεχνικό δελτίο και υπέβαλλε μέσα στον Απρίλιο πρόταση συμμετοχής του στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που τρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στην «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

Πιο αναλυτικά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και την εποπτεία της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ασανούλας Γιαννή-Κοκκινέλλη,  μερίμνησε εγκαίρως και συνέταξε  το σχετικό τεχνικό δελτίο υποβάλλοντας την πρόταση ύψους 885.562,52 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί για την εισαγωγή κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης.


Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά στην πρόληψη ζημιών από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές με την εισαγωγή κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης, οδηγεί σε πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση του μεσογειακού οικοτόπου) αλλά και για την κλιματική αλλαγή (χαμηλά επίπεδα CO2, άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου).

Στόχος είναι η μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς από ανθρωπογενή αίτια και η μείωση της σφοδρότητας καύσης των πυρκαγιών (και επομένως της δυσκολίας αντιμετώπισης τους και τελικά του μεγέθους των καταστροφών που αυτές προκαλούν). 

Οι ενέργειες που πρόκειται να γίνουν είναι:

·        Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου
·        Άρση καταπτώσεων εντός δασικών οδών
·        Διάνοιξη, Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου οποιασδήποτε διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
·        Παρόδιοι καθαρισμοί βλάστησης εκατέρωθεν των δασικών οδών
·        Ενίσχυση του δικτύου σημείων λήψης ύδατος με την τοποθέτηση υδατοδεξαμενών.
·        Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, με κάμερες παρακολούθησης και  αισθητήρες και δυναμικές ενημερωτικές πινακίδες σε κρίσιμα σημεία της δασικής έκτασης του

Οι ενέργειες αυτές έχουν χώρο εφαρμογής δασικές και αγροτικές περιοχές και συνδέονται άμεσα με τη διαχείρισή τους. Εξάλλου η διαχείριση του δάσους είναι μία βασική συνιστώσα της διαχείρισης των πυρκαγιών. Και αφορούν μεταξύ άλλων στο Αλσύλλιο της Άγρας (το οποίο εκτείνεται νοτιοδυτικά του οικισμού της Άγρας), το Αλσύλλιο της Άντισσας (το οποίο εκτείνεται βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά του οικισμού της Άντισσας) και το δάσος Παρακοίλων.


Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασών θα γίνει απόληψη μέρους της παραγόμενης βιομάζας, απομάκρυνσή της, καλλιεργητικοί χειρισμοί όπως αραιώσεις και κλαδεύσεις που μειώνουν την πιθανότητα προβληματικής συμπεριφοράς ενδεχόμενης μελλοντικής πυρκαγιάς και συμβάλλουν στη μείωση της έντασης γενικότερα, συντηρούνται δασικοί δρόμοι βοηθώντας την πρόσβαση των δυνάμεων καταστολής σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι με αυτό τον τρόπο, η βελτίωση της βατότητας που θα συμβάλλει στην καλύτερη επιτήρηση και στην έγκαιρη προσέγγιση πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων τυχούσης πυρκαγιάς για την κατάσβεση της στα πλαίσια του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας πού αφορά τον Δήμο. Ενώ, ο άμεσος εντοπισμός μιας πυρκαγιάς και η γρήγορη αναγγελία της που αποτελούν τα κρίσιμα στοιχεία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση ενός μηχανισμού ικανού για το γρήγορο εντοπισμό κάθε πυρκαγιάς και την ταχεία αποστολή των κατάλληλων δυνάμεων για τον άμεσο έλεγχό της.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, δήλωσε για την εξέλιξη αυτή:

«Αποτελούμε τον μεγαλύτερο σε έκταση δήμο του Βορείου Αιγαίου με τη μεγαλύτερη δασική έκταση, φιλοξενώντας μάλιστα εκτάσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως Natura. Η διαχείριση των δασών είναι ζήτημα υψίστης σημασίας και πρώτης προτεραιότητας για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και η ένταξή μας σε πρόγραμμα για την ενίσχυσή μας στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση πυρκαγιών, ήταν από τους πρώτους μας στόχους. Ο φυσικός μας πλούτος είναι πολύτιμος και η ιδιαιτερότητα του Δήμου μας είναι τέτοια που επιβάλλει την μέγιστη προσοχή μας και ευαισθησία για την προστασία του. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την εξαιρετική δουλειά των εργαζομένων και της Αντιδημάρχου κας Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα  για την έγκαιρη ολοκλήρωση της πρότασής μας, δεδομένων των δεκάδων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως νεοσύστατος Δήμος».