5 καινούργια μεγάλα ανοιχτά απορριμματοκιβωτίων στην ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.


με στόχο να αντιμετωπισθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά το σημαντικό ζήτημα της βελτίωσης των υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων στη Λέσβο

Ολοκληρώθηκε από την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.) η παραλαβή των πέντε καινούργιων μεγάλων ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων (container) βαρέως τύπου κατάλληλα για μεταφορά κάθε είδους υλικών, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αποβλήτων.


Τα απορριμματοκιβώτια - το τελευταίο από τα οποία παραδόθηκε την Πέμπτη στη ΔΕΑΔΑΠΑΛ, ενώ αυτά που παρελήφθησαν πρώτα τέθηκαν άμεσα σε χρήση - τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Τα πρώτα, δε, αποτελέσματα της χρήσης τους είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά.


Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των container, ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Στέφανος Αποστόλου, σημείωσε ότι, με την προμήθεια αυτή γίνεται ακόμη ένα βήμα από την ΔΕΔΑΠΑΛ, με στόχο να αντιμετωπισθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά το σημαντικό ζήτημα της βελτίωσης των υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων στη Λέσβο, της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.