364.000€ για την πυροπροστασία στην Λέσβο


Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 13η Μαΐου, κατανεμήθηκε ποσό ύψους 1.490.000,00 ευρώ σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Σημειώνεται ότι η σχετική δυνατότητα, να αποδίδονται και το 2020 χρήματα από τους ΚΑΠ Δήμων σε Συνδέσμους ΟΤΑ απευθείας από το Υπουργείο, ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες σε εκπρόθεσμη Τροπολογία ως άρθρο 133 του ν.4685/2020.

Ειδικότερα, η κατανομή για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, έγινε σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Οι δήμοι της Λέσβου θα λάβουν: Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου 204.700,00€ και ο Δήμος Μυτιλήνης 159.300,00€