Ξεκίνησε ο μοριακός έλεγχος ανίχνευσης του ιού COVID-19 στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης


«Έναρξη λειτουργίας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης του COVID -19 στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης»
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Διοικητή Γεώργιου Καμπούρη, του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου μας, από το Σάββατο 25-04-2020 ξεκίνησε ο μοριακός έλεγχος με την μέθοδο realtimePCR ανίχνευσης του ιού COVID-19. Η realtimePCR είναι μια ταχεία μέθοδος με υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε ειδικό χώρο του νοσοκομείου, για περιστατικά που ορίζονται ως ύποπτα κρούσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες συνθήκες βιοασφάλειας. Διενεργείται από εξειδικευμένο ιατρικό παραϊατρικό προσωπικό, και το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι διαθέσιμο σε μία ώρα.

Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν  είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν, την άμεση διάγνωση πιθανών κρουσμάτων με αποτέλεσμα την μείωση χρόνου αναμονής λόγω της διαδικασίας αποστολής των δειγμάτων σε κέντρο αναφοράς στην Αθήνα. Η αποφυγή στρεσογόνου κατάστασης σε εξετασθέντες, συγγενείς και προσωπικό, ο περιορισμός χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας αλλά και γενικότερα η ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων αποτελούν μόνο μερικά από τα θετικά σημεία λειτουργίας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης του COVID -19 στο ακριτικό μας νοσοκομείο.

Η ταχεία διάγνωση του ιού θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία της Δημόσιας Υγείας που αποτελούν αδιαπραγμάτευτο στόχο μας.