Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης δημιουργεί η περιφέρεια για την αντιμετώπιση του COVID-19


Έκτακτη Σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3μ.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας Λέσβου (επί της Κουντουριώτη 1) υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου υπεύθυνου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Αριστείδη Χατζηκομνηνού, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων με θέμα συζήτησης τον «Καθορισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού».

Η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου ήταν επακόλουθο της προηγηθείσας τηλεδιάσκεψης που προκάλεσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης με όλους τους φορείς της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Υπηρεσιακούς παράγοντες του  Βορείου Αιγαίου), με βασικό θέμα  συζήτησης την εύρεση χώρων απομόνωσης τυχόν νεοεισερχόμενων μεταναστών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.  Νότη Μηταράκη.

Διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των φορέων και τονίστηκε ιδιαίτερα ο σημαντικότατος ρόλος του “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ” Νοσοκομείου σε σχέση  με τη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε περιστατικού. Επίσης από τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας τονίστηκε η αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αλλά και η υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε αυτά να αποδώσουν κα να είναι προς όφελος των συμπολιτών μας.

Έγινε εκτενής αναφορά στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην ανάγκη ταχύτερης και αμεσότερης ενημέρωσης και ροής πληροφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος και τα απαιτούμενα μέτρα να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατόν.

Επιπλέον και μέσω των εκπροσώπων των δομών φιλοξενίας των μεταναστών υπογραμμίστηκε η ύπαρξη και εφαρμογή σχεδίων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες καθώς και η ύπαρξη υποδομών για αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων.

Τέλος αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Δημιουργία μιας Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης (ΟΔΚ) η οποία θα συντονίζει τις ενέργειες και θα είναι κυρίως αρμόδια για τον έλεγχο των πληροφοριών. Θα αποτελείται τόσο από υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και από αιρετούς.
Συνεχής και αδιάλειπτη ενημέρωση των πολιτών και τήρησης των μέτρων
Σύσταση μικτών κλιμακίων και με τη συνδρομή ειδικευμένων εθελοντών με σκοπό την κατά το δυνατόν πληροφόρηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Συντονισμός όλων των φορέων ώστε να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπικαλύψεις δράσεων και ενεργειών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Αιγαίου
Αρ. Χατζηκομνηνός