Οδηγίες της Ιεράς Συνόδου για τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την υπ΄αριθμ. 3018 Εγκύκλιό της (αριθμ. πρωτ. 1654/7-4-2020, απευθυνόμενη προς τους Σεβ. Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, δίνει αναλυτικά οδηγίες περί της τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1178/6-4-2020) και των αποφάσεων της ΔΙΣ της 1ης Απριλίου 2020.